cor etmek

"dedikodu yapmak" yerine gullanılan hanek.
dedikodu yapmak anlamında..