ciyindirik

cıyındırık: işkembenin içini kaplayan tabaka.