çıtlık

çıtlık; bir tür çiçek kasımpatı gillerden...
aynı mevsimde açar renkli ve kasımpatıdan daha küçük olur