cirtmek

kesmek, ucundan azıcık kesmek
-gız hele şu kergahı getir
-ana iş işleym tama
-ey tamam örtünün kenarlarını çirttin mi
-çirttim ana çirttim