cirtikli

çirtikli; düzgün olmayan kenarları girintili çıkıntılı...

iş vermiye gelinci çirtikli guruşun hesabını yapıy o gader cımrı yorum