çirtikli sahan

kenarları kıvrım kıvrım işlenmiş bakır tabak