çıkrık

yün parçacıklarını iplee dönüştürmeye yarayan; tahtadan yapılan, tepesinde ipin geçmesine yarayan küçük çangal bulunan, diz ve el arasında hızla döndürülerek çalıştırılan alet.
çöve durmaya başlayan uşakların yürüme aşamasına geçmesine yardımcı olmak için kullanılan, haratlarca mamül yürütece de çıkrık denilmekteydi.