cevcer

ortalıkda çokca dönüp dolaşan, ele ayaa dolanan kimselere, 'cevcer beygiri kimi ne dolanıyn' olama deller.
gem'in biraz gelişmiş verşiyonu; iki adet çelik daire şeklindeki testerenin, yaklaşık 1 m uzunluğundaki dingilin iki ucuna monte edilip, üzerinede oturak yerleştirilmesiyle oluşturulmuş düzenektir. bu düzenek at, eşek vb hayvanların boyunduruğuna bağlanmak suretiyle, harman yerine yığılmış buğday saplarının üzerinde dairesel dönüşlerle tanelerin saptan ayrılması sağlanır, daha sonrada rüzgarda savrularak taneyle saman birbirinden ayrıştırılırdı.