caticat

çatıçat

bir vaziyeti anlatırken durumun en üst düzeyde olduğunu vurgulamak için kullanılır.

(saat öğlen 12:30 civarları)
+ ana biz dışarı çıhıcıg aahadaşlarnan..
- kele oolum bu saadde nere gediysiiz? güneşin çatıçat sıcaanda dışarı mı çıhılırmış?