canindan mi veriyn

verilenin az olduğunu izah babında söylenir...

(bkz: gıdım gıdım)