canına çakır dikeni bata

bi tür bedduadır.
- gız neen kalhıp şuraları süpürmin tama akşam oldu şendik gelir şimdi.
* canım iş dutmak istemiy ana
- teeh canına çakır dikeni bata şeyle.