can sağlıı beylik ister

ia vaad etmek kolay ama önemli olan verilen sözleri yerine getirmektir.