can alacak damarı galmamak

-ne yaparsa yapsın gan alacak dermani kalmamak...
bataktan çıkamamak.
eyileşememek.
düzelememek.