çal gaşşıı galmasın bulaşıı

iştahla yiyeyek sofradaki yemeği silip süpürmek anlamında deyim.

den uşaklar görüym sizi çalın gaşşı galmasın bulaşı.