çabıt çirişi

genelde bir deyim olsa bile bez yapışkanı, bez tutkalıdır.

(bkz: çiriş)