buda hanek mi simdi

biri hoşuuza getmeyen bişey dediinde gullanılır
sölemesi ayıp la başlıyan hanek
''öküzün suya sıçtığıı kimi'' gibi örnekleme ilede açıklanabilir
eşşek osuruğu kimi hanek diye de söyleniy kimi zaman zannımca