boş gezmek

antepte yeni gelinlerin çocukları olana kadar geçirdikleri süre.

-eser gızım sen gaç ay boş gezdiyding?
-bi sene fılan sürükdü zaar.
- beiyg !eyi boş gezmişing, sahı baa iki üç ay kimi geldiydi...