bohu yunmuş garın

kötü görünmek, çirkin anlamındadır