bizi de çağır

bizi de çağır
özellikle haca gidenlerden edilen bir ricadır aslında.orada adı telaffuz edilir ise, kişinin bir daha ki sefere haca gideceğine inanılır..

-deyng yoluuz açıg ola.bag yeming verding feyziye,mübareg torpaglar da bizi de çağırıcıng.gel senge bu zamman biz de gederig işalla..