bir geri donusum urunu olarak omac

omaç olsa olsa "geri kullanım" ürünü olabilir dediğim başlık..

geri dönüşüm kullanılmış üründen kimyasal işlemlerle başka bir ürün üretmektir..

önceden 3g (3r)olarak bilinen bu g'ler artık 5g (5r) olmuştur. ama 5 i de g li çevrilmiyor bizde malesef.. yaygın bilineni 5..
7, 8, 9 yapmak da mümkün..

1.recover: geri kazanım
2.reuse : geri kullanım
3.recycle: geri dönüşüm
4.reduce : azaltım
5.renew: yenilenebilir (enerji için çok kullanılıyor)
6.respect: koruma
7.reclmate: iyileştirme
8.vs.. vs.. vs..
yere düşen ekmee öpüp başımıza goymayı örgeten, ekmeen günahının yeen böök olduunu bilen anteb avradının kuru ekmee dökmemek için yaptıı bi yimektir....esasta olsa da yisek eyi olur yanı...
mıcırık aşıda eyi bi geri dönüşüm yimee tama yoorum, onu neen unuduysooz...
biz antepli faninin gün gelip bi parça guru ekmee muhtaç oldoomuzu gösteren yegane yimek türü.
güççüğükene beğene beğene yidiğimiz atık pil şişe gapaa toplayan bir neslin çekirdekten yettiğinin aynasıdır. aynası iştir kişinin hanee bahılmaz
alleben kenarında alınan abdestin ahvali. abdest suyuynan abdest alınırsa olaaa bu. lan oğlum siz sælakmısıııız dangalakmısıııız sizin allebennen ne işingiz var?