bir adi iki olmak

nişanlanıp ayrılan yada evlenip boşanan özellikle genç kızlar için söylenen bir yakıştırma..adın çıkması ve dillerde kimliğin değişmesi..

-bacım bu gızı vericiiz ama,eyi sorduuz soruşduguzmu
+ne biliym anam,babası,gardaşı sordular artı bilmeym
-bacım eyi sorung soona işiize gelmedii kimi kızın bir adı iki olmasın..
*******************
-veriyken iyi darıp danışmaadıgız zaar,kimse demedimi bu gapının beyle zalım olduuğunu..
+ne biliym anam,güya sorduk aleyida eyi deyklerdi..beyle bilsek verirde yavrımın bir adını iki edermiydik..
''gız adını dul etmek'' şeklinde de kullanılır.

-bacım oğlan evi oğlan asgere getmeden nikahlarını gıydıragda eyle getsin dey,bilmeymki nedsek ola..
+eyle elden ayrıksı işmi olur kele..iki sene varda oğlan gedip geleneçe...sona ucunda ölüm var galım var nolur nolmaz tama.
-vallah bilmeym yeen sıhışdırıylar az galdı oğlanın getmesine deye,haber bekleyler işde bizden..
+ kele anam eyi düşünün daşının haa.. sona durdug yere gızın, gız adını dul edersez tama,yazzık olur haa..