bi topal bit bile erindii gece elli yasdık gezermiş

bir topal bit bile erindiği gece elli yastık gezermiş.

tembel tekerlekler, sesi garnına düşmüşler, mıymıylar, üşengeçler için atalarımızdan gelmiş söz.