bi adamlığı olmamak

birinden hiç bir şekilde güzel bir hareket, fedakarlık, iyilik, kısaca; adem davranışı görmemiş olmak.

- ben ne gedip yavralıcım daa gendine, bi gün bi adamlıını görmedim.

tersi için (bkz: adamlık etmek)