beton hambalı

inşaatların betonnarı hazır beton olarakdan dökülmezden evel, beyle vinçdi, beton mikseriydi bunnar yokdu. bunnarın yerine bu faaliyet genelde doğu kökenli vatandaşlarımız tarafındn yörütülürdü. bi binanın betonu dökdürülecee zaman, önce galibi çahılır, demir baaladdırılırdı. sona da galipci usdasının ganeliynen beton hamballarıynan irtibat gurulurdu. sabadleyn erceden ellerinde küreklernen, çuvallarnan vara vura diyen kumun başına kitleşirdi. çuvalları genelde bezden maamul şeker çuvalı olur ve çuvallarının alt tarafı bi süyüm inşaat teliynen baalanmak suretiyle çuvallar güccüldülürdü. bi iki denesi kum kömesinin başında mütemadiyen çuvallara çimentoynan garılmış kumu doldurur, çuvalı dolan sırtlar, kaçıncı gatsa beton dökülen yere çıharırdı. sayıları inşaatın böklööne göre deeşirdi. iki de bir, vara vura der cuvara molası verillerdi. saat öölenin onikisine aaader beyle çalışıllar, oniki oluncu çuvalı atan yere çömelir otururdu. nooldu deyen inşaat saabine mesai bitti derler, bi kaç kaat daa bahşiş goparır, betonu bitirir gedellerdi. beton dökme mekineleri çıkdı da, antepliler beton hamballarının hegomanyasından, gahirinden çalımından gurtuldular heerif. teknolojinin gözünü seviym gene de.