berkiştirmek

8 Entry Daha
eyicene sıkıştıraraktan genni eyice sert berk bir hale sevketmek