beg başıma daş

genelde kötü haberlerde şaşırma ünlemi hayretler içinde kalmak anlamında kullanılan antep dili deyimlerindendir...

- hayce apla bilinmi misgilim aşşenin gızı evden gaçmış tama

- beg başıma daş kime gaçmış kepe kesilesice

-ne bilim keser gacgını gibi bi olanmış

- beg başıma daş