bebekli

antep işinin en emekli modellerinden biridir ancak son 20-30 yılda geliştirilmiş daha önceki dönemlerde bu modele rastlanmamaktadır.