batman gara daşdan eyilik iki başdan

batman kara taştan,iyilik iki baştan.
tek taraflı iyilik olmaz anlamına gelir.genellikle biri sizi iyi oluşunuzla övdüğü zaman kullanılır.

-allah razoosung,bigün argınıp incinmedik sizden.
-yok anam,siz de eylesiiz,badman gara daşdan eyilik iki başdan...
gelin-gaynana dööşünde bol söölenir..
kaynana--ötee de gelinim,onnan niye çahışmey kimse, heç düşünüy mü ola..
akraba --ee bacıım,onun sesimi çıhıy ki dööşesin..
kaynana--yog anam yooog, batman gara daştan eyilik iki baştan...

'deermen iki daştaan maabbet iki baştan' şekli de vardır..