batmak

ia da sivri bir cismin deri ile teması ( iğne battı,diken battı ) , suyun içine gömülmesi (gemi battı) gibi anlamlara gelir..

antepte ise daha farklı anlamlarda kullanılır ..

- kirlenmek
*eesik balhonda çiçeg ölbesine su goyarken üstte oturan şo arvad savan silkeleyinci benim balhon battı..
*lan ollumm sen bu yime hayle yiysin ... batırdın mintandan ponturu , aha anan sokranıcı şimdik...

- göze yabancı cisim girmesi
*aannneeeee çabık geeel gözüme bişey battı...

- banmak anlamında
* di oğlum , ekmeni yimen suyuna batır batır da yi çabık çabık.
-ahh oolum maamed aah... her yanım belim mıhınım argıy. aha gaç gündür belimde batıy. nedeceemi şarırdım.