bassakcilar

köylük yerlerde meyve v.s. veren bahçede kendiliğinden yere düşen ürünleri toplayan ordan geçenlere denir. kimi mal sabi zekatı çıksın derken kimi mal sabi başşakçılara meydan bırahmamaya çalışır.
bazıların sırf bu işi yaptığı söylenir. tarla tarla bahçe bahçe gezip mal toplarlar.
başşakcılar sadece yere düşenleri değil , bağ-bahçe sahiplerinin ağacın üzerinde bıraktığı ürünleride toplarlar..