bartış daşı

evlerin dış kıpısının önüne konan ve oturmaya da yarayan büyük ve enli daş.