babayin sinine

babayin sinine:babanın mezarına... diye başlayıp iyi veya kötü temennilerle biten cümle başlangıcı...
"babayın sinine nur yağa eymi" veya
"babayın sinine sıçıym" gibi...
mezar haneğinden ziyade gabir gullanılır..babayin gabrine ...
'...alem sıça' şeklinde tamamlanması gerekiyor gibi geliyor..
bobayın sinine nur yağa oolan senin...