baara caara

bağırıp çağırmak... yüksek sesle konuşmak...