baa ne geree var

nemelazımcılığın antepteki uygulama biçiminin ifadesidir.

çeşitli şekilleri vardır..

(bkz: baaney)

(bkz: baane)

(bkz: gara yerin dibine)


antep avradı araba gullanırken polis durdurur:
-bacım nere gediyn ?
- saa ne geree var gaynımgile gediym hem beyimden izin aldıkdım
-baa ne geree var onu sormuym gırmızıda geçtin
aman git başımdan şişirme kafamı nın antepcesi