ayni genner kimin

kendilerine benzer...
kendileri gibi...
tıpkısının aynısı..
kendi ruh ikizleri...
kendilerine çok benzeyen...