ayni analık kimisin yoorum

sebepsiz eziyetli/zalim olmak, eli altındakilere, gücünün yettiğine kötü davranmak****..