ayintap

gaziantepimizin eski adı.

bilinen hikayeye göre ayni adında kommagene gralının adından gelmekteymiş
bu ayni adında eşşogolueşşeeen toprakları anlamında "ayni tap" ayıntap a dönüşmüş. sonra "alaüdevle" camisinin "alidola" camisi olması kıvamında bir dile kolaylık reformuyla ayıntap antep olmuştur.
gaziantep'in yetiştirdiği ünlü ilim adamı tarihçi bedrüddin aynı'nin ifadesiyle gaziantep'in eski adı ve asıl adı ?kala-ı füsus"tur. "kala-ı füsus" yüzük kalesi demektir.

bir başka rivayete göre buranın halkına zulüm eden aynı adında kötü bir hakimi varmış. bir çok uygunsuz işler yaptıktan sonra ettiklerine pişman olmuş, tövbe etmiş ve yörede yaşayan halk tarafından "ayni tövbe etti" denmiştir. daha sonra ayni tövbe, ayintap olarak kalmıştır.

bir başka rivayete göre ise ayintap adını suyunun güzelliğinden ve bolluğundan almıştır. ayın: pınar, kaynak ve suyun gözü anlamındadır. tap ise: parlak ve güzel anlamındadır. bundan dolayı ayıntap güzel pınar ve güzel kaynak manasına gelmektedir. yine tap: güç ve takat anlamına da gelmektedir. şehre suyunun bolluğundan dolayı bu isimin verildiği söylenmektedir.

bir başka rivayette ise şehrin eski adının hantap olduğu söylenir. tap: güç, takat ve arazi anlamında da kullanılmaktadır (kelime tap ve tapkır olarak gaziantep'in köylerinde halen kullanılmaktadır). buna göre hantap; han toprağı manasına da gelmektedir. hantap zamanla antap ve antep olmuştur.

kurtuluş savaşı'nda halkın göstermiş olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle şehre 8 şubat 1921 tarihinde t.b.m. meclisi tarafından "gazı"lik ünvanı verilmiştir. layiha-i kanuniye'nin l. maddesi "ayıntap livası merkezi olan ayıntap kasabasının namı gaziayıntap'a tahvil olunmuştur." böylece de antep, gazıantep olmuştur.

www.mustafatasar.gen.tr adresinden alıntıdır.
gaziantep?in eski adı. cemil cahit güzelbey?in ta 1966 yılında yazdığı ?gaziantep adları ve manaları? başlıklı bir makalesi varmış meğer, gaziantep kültürü diye bir dergide yayımlanmış. güzelbey?in bu makalede bildirdiğine göre ?ain? arapçada ?kaynak? demekmiş. ?tab? ise farsça ?ışıldayan? demekmiş. yani ayntab, ?ışıltılı kaynak? anlamına gelirmiş. leslie pierce ayntab?ın adını dereleri, kaynakları ve yeraltı sularının bolluğundan almış olabileceğini söylüyor ahlak oyunları adlı kitabında.

*
bu isim aynitab diye yazılır halk arasında da anteb veya entab dey ohunurmuş ağam. menşur anteb ulemasından bedruddin ayni demiş ki; antebin en eski adı gala-yı füsus'dur. bu yüzük galesi demekmiş.
bi rivayata göre de bu anteb ahalisine zulmeden bi dene zalım hakimi varmış adı da ayni imiş. bu epey bi halt ettigden sona töbe etmiş allaha... ahali de "ayni tabe" yanı ayni töbe etti demişler. sona bu melmekede isim olmuş.
başga bi rivayata göre de ayintab adını yoharda geçtiği üzere suyunun gözelliğinden dadlılığından almışmış.
bir rivayata göre de buranın eski adı "hantab"mış. tab güç tahat torpak demek... hantab da han torpak manasına gelir demişler. hantab zamannan antab olmuş.
kentimizin adı 1928 yılına kadar ayıntap iken bu yıldan itibaren gaziantep 'e dönüşmüştür.
ne mutlu bizlere ki gaziantepliyiz.
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort