ayer

antep peynirinin saklanması için yapılan tuzlu su karışımı. ölçü olarak peynirin yapılan tuzlu suda yüzmesi esas alınır.
ayer ini eyi yapmazsan pendir berkimez..