ayel

"aile"den gelir köken olarak...
kadın, kız kısmı.
kaet oynarken dam'ın antepçesi
ya da iyal den gelir ki bu da; bir kimsenin geçmini sağlamakla mükellef olduğu kişi anlamındadır.
"ayel, uşak var sen nası gonuşin eyle. ayip taman yorum."
ayel adıynan sanıynan (bkz: avrat)'dır. hemi de antep avradı'dır.
birde ayerlemeg vardır ve daha farklı anlamda kullanılır.

(bkz: ayerlemeg).