avradıynan küsen antepli

garşılık olaragdan "herifiynen küsen æntepli" deyn bi başlıg açılmasını bekledeeem başlıg..deng hele nasıl oluymuş æntepli herifnen avradın küsmesi..

- æaşama ne yapiym yimek hösün?
* yimeym ben bişey!!
- dudtung mu dutunyg ha bişeyi!! niyen inanmeyng baa yav..aşşee yengem gandırdı beni yeri gidek deyn..
* güccük uşak mısıng sen..ahlıng yohmu? ben saa daym daym demeymeym getmeycing o sinine s.çdıım avradıng evine deyn..
- niyen eyle deyng anama hösün yav..ben sening ananga eyle deymeym?
* garışdırma benim anamı şindi..bi daa o eve geddeengi duymeycım!!
- ey temam temam..ne yicing æşama?
* yimeym ben bişey!!! *