atatürk ün gazi şehrimize gelmesi

ulu önder atatürk bey mahallesi nüfusuna gayıtlıdır ve hemşehrimizdir.
gazi, gazişehrin nüfusundadır.
türk milleti’ni en iyi tanıyan büyük atatürk’ün gaziantep’e geliş tarihi olan 26 ocak 1933 günü, gaziantep halkı yollara dökülmüştü. caddeler tıklım tıklım dolmuştu. alkışlar, varol! sesleri duyuluyor, sevinçten bağıranlar, ağlayanlar görülüyordu.

atatürk, başkarakol’da arabasından indi, halkı selamladı. halkın kalabalık ve heyecanlı oluşu, caddede yürümeyi imkansız hale getirmişti. alınan bütün tedbirler boşa gitti. halk, atatürk’ü daha yakından görmek ve ellerinden öpmek istiyordu. savaşlarda büyük ıstıraplar çekmiş antep halkı, büyük kurtarıcısını heyecanla bağrına basmak için çılgına dönmüştü. yaşa!, varol! sesleri ve alkışlar arasında tekrar arabasına binen atatürk, atatürk bulvarı’nı takiben bugünkü şahinbey ilçe milli eğitim müdürlüğü binasına, o zamanki halkevi ve parti binasına geldi. o sırada saatler 11.00’ı gösteriyordu, günlerden perşembe, hava açık ve güzel, ramazan bayramı arifesiydi. halk coşkun bir sel gibi taşıyor, yaşa!, varol! sesleri her tarafı çınlatıyordu. atatürk parti binasında biraz dinlendi. gelenleri kabul etti ve onlarla görüştü. şehir meclisi atatürk’e verilmek üzere o zamanki parti başkanı ömer asım aksoy’un hazırladığı “ antep hemşehriliği ” tutanağını ittifakla kabul etmişti. hemşehrilik beratının gazi’ye sunulması görevi belediye başkanı hamdi kutlar’a verilmişti.
27 ocak 1933 tarihinde gaziantep nüfus müdürlüğü’nde, yaşlı bir katip, meşin kaplı büyük bir deftere şu kaydı geçiyordu.

belediye meclis karari
ulu önder 26 kanunisani ( ocak ) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler. şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir meclisi yüce halâskâr için halkımızın taşıdığı sonsuz minnet ve şükran duygularını ifade etmek üzere büyük atatürk’e gazi yurdun hemşehriliğini arz etmeyi kararlaştırdı. ve şu mazbatayı tanzim etti. tarihi yüksek kıymetine binaen aşağıya alıyoruz.

reisicumhur gazi mustafa kemal paşa hazretleri türkiye’nin bânisi ve en büyük milli rehberidir. işgal edilen yurdumuzun istiklalini temin için milli bir cihat açmış ve milletin başkumandanlığını yaparak türkiye’yi kurtarmıştır. bundan sonra idari, fikri, iktisadi, ilmi, bir çok inkılâplar meydana getirerek yurdumuzu mütemadiyen yükseltmiş ve yalnız türkiye’de değil bütün dünyada tarihin en büyük kumandanı, en büyük inkılâpçısı, en büyük ilim ve fikir adamı olarak tanınmıştır.

işgal edilmiş olan gaziantep’te bu mücadele ve inkılâplarda büyük liderin yaktığı ışık arkasından koşmuş, vesaiti harbiyesi olmadığı halde her şeyden evvel tek başına onbir ay mücehhez fransız ordusuyla çarpışmış, şehrin bombardıman edilmesinden, mitralyözlerle taranmasından, hücuma uğramasından yılmamış; fransızlarla harben teslim olmamış; bu suretle milli mücadelenin şanlı bir sahifesini yazmış ve tarihe emsali bulunmaz bir kahramanlık namı bırakmıştır.

bunun için büyük millet meclisi bir mustafa kemal’e bir de antep’e gazilik madalyası takmıştır.

gazi halâskâr, gazi şehre 26 kanunisani 1933 tarihinde ilk defa teşrif buyurmuşlardır. gaziantep ahalisinin hissiyatına tercüman olan belediye meclisi bu çok ulvi levhanın hatırasını ebedileştirmek için şehrin fahri hemşehriliğini cumhuriyet halk fırkasının daimi, umumi reisi olan adaşına arz ve takdim etmeye ve gaziantep cumhuriyet halk fıkrasının bulunduğu bey mahallesi nüfusuna bu kaydı tescil ettirmeğe karar vermiştir. 26 kanunisani 1933

reis aza aza aza

a.hamdi kutlar h.mehmet abdulkadir h.fuat

aza aza aza aza

ali hulusi abdulsamet hasan

aza aza aza aza

cemil ibrahim sait m.avni

aza aza aza aza

hüseyin süleyman ahmet halil

aza aza aza aza

sabri m.fehmi reşit mahmut

aza

h.ömer

not : bu mazbatayı t.d.k. genel yazmanı ömer asım aksoy hazırlamış; diş doktoru h.cemil karsligil heyecanlı bir sesle okumuştur.

evet 27 ocak 1933 tarihinde yapılmıştı bu kayıt ve türk’ün gazisi mustafa kemal, türkiye’nin gazisi gaziantep’in nüfus kütüğüne “ hemşehri ” olarak o gün kaydedilmişti.

27 ocak ramazan bayramı idi, atatürk üstü açık bir araba ile belediyeye geldi. lacivert bir elbise, gri kravat ve siyah iskarpinler giymişti. halılar döşenmiş merdivenlerden ağır ağır çıktı. şehir meclisi odasına girdi. şehrin ihtiyaçlarını, bütçesini ve yapılacak işlerini sorarak bilgi aldı. şehir meclisi üyeleri bazı isteklerde bulundular. atatürk, şöyle dedi : “ antep güzel şehir, gaziantepliler vatanperver, cesur ve çok çalışkandır. bu şehir her şeye layıktır. gereken yardım yapılacaktır. ”

atatürk’ten gaziantep’e bir lise açılması istenmişti. 1 şubat 1933’de gaziantep’te ilk lise açıldı. gaziantep ortaokulu lise haline getirildi.

atatürk 27 ocak 1933 günü saat 10.00’da halkın coşkun tezahüratı arasında gaziantep’ten ayrılmıştır.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort