atarı olmak

içinden gelmek, canı istemek anlamındadır