artiklaa

artıklağa olarak da telaffuz edilen, artık hale gelmiş şey anlamında.