arpaşare

arpaşare = arpa şehriye prinç ve bulgur pilavında kullanılan pilava renk ve lezzet katan arpa şeklindeki şehriye.
arpa şaareyi esgiden antep arvadları evde genner dökeller, imal edellerdi.