aralığın derdine düşmek

"yaşanılan dönemin hastalığına yakalanmak" anlamında kullanılır.örneğin bu ifade;kışın gripi yazın ishali anlatır.
ortalık hastalığı...
toplu halde bulunulan yerlerden geçen basit rahatsızlıklar...
dönemsel salgın hasdalıına yahalanmak. bu derde düşenner, mutlaha kepir haş yatallar aağam...
bu günnerde zehirli ishal en bariz örnektir...

-nediysin mamet. canın niye sıhılıy aam ?
-sorma yav... böön aralıg hasdeleene yahalanan oolum inne, hab ve serum yidi, şindik evde yatıy...
-eyle yav. aralığın derdine düşmek yeen zor, ben biliym. geçende bizim gıs düşügdü.