ar namus kahke bezi

gız feyz book a girer, girdikçe feyz alacaana oğlanlarnan fingirdeşir, yalaplı şalaplı foturaflarını gor duvarına neyine. biri de gelip duvara işediği kimi bunu gören anteplinin paf ciyerlerinden yoharı doğru patlama yaparak yırtar sessizliği... ' ar namus kağke bezi olmuş yoğrum!'