anteplice divan

ey dilber-i bellur,pendir-i antep.
ey ganney-i gırık,fıstığ-ı antep.

aşgından gönül,balcan-ı kebap.
lal-ü ekbem olur,dolanır kelep.

mameddin antepi.