antepli muhtırası

lokantanın el broşüründen büyük ilan panolarına taşımak lazım.
ergenliğe yeni adım atmış her antepliye mutlak okutularak zihinlerine yerleştirmelerini sağlamanın zoraki kılınmasını dilediğim muhtıra.