antep sıçar halep içer

zamanında allebenin halebe kadar gittiği düşüncesiyle söylenmiş bir söz. aslında doğru... çünkü alleben nurganadan oğuzeline gidiyo, oğuzelinde 2 kola ayrılıyo ve tekrar birleşiyo daha sonra suriye sınırları içine girip fırata dökülüyo. halebin etrafında su kaynağı olmadığı için suyu 80 km doğusunda kalan fırat nehrinden temin ediliyo ki bugün orası, kurulan baraj sayesinde göl olmuştur. adı da buhayra el esad(esat gölü)
bazı kaynaklara göre de dülükbaba'nın altından giden bir yer altı suyu, halep su kaynaklarını besliyor.
şindi alleben göletinin suları altında galan başdeermendee suya, zamanında denemek uçun saman dökmüşler, taa suriyedee fıratta çıkmış dellerdi kövümüzün hatiri sayılır böökleri.