antep avratlarinin sovani guccuk giyma derdine masim giz usaklarina etdikleri

esgiden, küfdenin içince acı diş diş gelmesin aazııza deyi, antep arvadlarının sovanı samsaa bicciycik gıyma hestalıı vardı.. daha varmola bilmeym.. geregce beyle dense de altında yatan el gapısı davasıydı aslında.. ve fahat, bu yüzden neçe gavgalar ettiydik analarımıznan.. bes benimki deel ha, gız arhadaşlarımın aleynın anası aynı dertden muzdaripti.. bi gün * * * * * sıra arhadaşımgile gitdiydik.. acı yağlı küfte edek dedik.. arhadaşım, bacısı, anası, anam bide ben serdik sufra bezini küfde edicik.. ben samsak soyuym..

annesi: gız!! dert dutmaya heerif acı güccük gıy şu sovanı, tama dilimli pendir kimi dişimize gelici gızım
arkadaşım: anne nişliym, ancak buadder oluy, hem daha nası gıyıcım güccük kele, 2 milim nanca var yok, neen beyle ediyn sen her dayım baa yav, küfdedin dadı gaçtı aha gene
annesi: gızım acı örgen örgen, yarın el gapısı var, arlısı var arsızı var, tama elin uşaaa bi dene sumsuu indirdii kimin ense köküe o sovanlar fıldır fıldır döner gözööün önünde! sahılam ben baa deym..
arkadaşım: ay anneeee, acı nevar o da küfde yimesin, baaney yav
annesi: bee' kele alemin uşaanın boazına da mı garışıcın! abbooov.. get anam get.. * şindikiler herifi de döver üçgün sonna
annem: bizi dövücüler!!
ben: yaa amma hanek ediysiiiz, durun baalım, o zemanaça kim ölee kim gala.. boşver gız onnarı sen, başlarına galıcık sanıylar
annesi: yoook gızım, cık, eyle şey olur mu, sabancılara gelin gedesiiiz iişşşaallaahhhh *

yıraag ola heerif, nerden aklıma geldiyse..
aynı şey küftenin bahdenizi içinde geçerlidir...
valla şeyle söylüym, ben çiğküfde yoğrucuysam, anam da eğer güccük dorgamazsa sovanı, yeen zonturlanırım.. gahar ben dorgarım yanı..
genlerden gelen bişey deyn tæhmin ediym..
bi vahıt anam içli küfde için bana ince ince suvan dorgatmıştı...misgilim pazar günüm suvan kıymakla ve soğandan dolayı salya sümük ağlamakla geçti...sonra ben mi o küfteleri yedim , onnar mı beni yedi hatırlameym..amma suvanı ince gıymak yen zor onu çok eyi bilym artı..
sovanı iri olunçu heç dat vermiy kele
hele de sovanı samsaa sevmiyseez de sırf küfde de olmassa olmaz diye goyuysez ince ince dogrucun acı zahmet çekicin ama yirken dişine gelmici en azından o rehatlık verici...
gızlar hepiiz sovanı ince dorgamayı eyi bellen ha yarın el gapısı var
:) benim anamda çok gızar..:) el gapısı misali:)